Историја уметности

Курс:
Архитектура од ренесансе до постмодернизма (осн.)
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Преглед развоја архитектонских стилова, типова, структура, теорија, идеологија, као и личних поетика најзначајнијих аутора. Утврђивање сличности и разлика између разматраних периода. Диференцијација профане и сакралне баштине. Критички однос према изворима и литератури.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјским развојем архитектонских структура и облика од ране ренесансе до деконструктивизма. Савладавање епохалне поделе, синтетских и монографских тема. Примена знања у пракси
Предуслови за полагање: Обавезно похађање предавања и вежби, полагање теста на крају семестра
Облици наставе: Предавања и вежбе. Наставниково излагање прате реферати студената, дискусије, разматрања. Излагања поткрепљена илустрацијама и видео презентацијама
План курса:

1. недеља
предавање - Утврђивање програма рада на предмету
Утврђивање програма рада на предмету, разматрање садржаја предавања и реферата; информација о квантификовању студентских предиспитних доприноса, преглед испитне литературе и питања

1. недеља
вежбе - Важне информације везане за предиспитне обавезе и полагање испита
Упознавање са важним информацијама везаним за предиспитне обавезе и полагање испита

2. недеља
предавање - Проторенесанса у Италији; почеци ренесансне архитектуре, Филипо Брунелески
проторенесанса у Италији; периодизација и почеци ренесансне архитектуре. Филипо Брунелески

2. недеља
вежбе - Уочавање разлика између позне готике и ране ренесансе
Уочавање разлика између позне готике и ране ренесансе, архитектонска типологија ренесансних палата

3. недеља
предавање - Микелоцо ди Бартоломео, Алберти, градитељска и теоријска делатност

3. недеља
вежбе - Виле и палате ренесансе и маниризма: стилске разлике
Виле и палате ренесансе и маниризма: стилске разлике, Филипо Брунелески - купола катедрале у Фиренци, Леон Батиста Алберти - Сан Франческо у Риминију, Донато Браманте - Темпијето

4. недеља
предавање - Браманте – милански и римски период, палате у раној и високој ренесанси
Браманте – милански и римски период, палате у раној и високој ренесанси

4. недеља
вежбе - Андреа Паладио, Франческо Боромини
Андреа Паладио - Вила Ротонда, Црква Светог Петра у Риму, Франческо Боромини - Сан Карло але кварто фонтане, Сант Иво дела Сапијенца

5. недеља
предавање - Микеланђело, Паладио

5. недеља
вежбе - Дворски комплекс у Версају, Кристофер Врен, Клод Никола Леду
Дворски комплекс у Версају, Кристофер Врен - Црква Светог Павла у Лондону, Клод Никола Леду - Солана у Арк ен Сенансу, Капитол у Вашингтону

6. недеља
предавање - Рафаел, Вињола, Романо и маниризам

6. недеља
вежбе - Шарл Гарније, Џозеф Пакстон, Гистав Ајфел, Антони Гауди
Шарл Гарније - Опера у Паризу, Џозеф Пакстон - Кристална палата у Лондону, Гистав Ајфел - Ајфелова кула, Антони Гауди - Палата Гуељ и Саграда Фамилија

7. недеља
предавање - Бернини,Боромини, Врен

7. недеља
вежбе - Џон Рут, Луис Саливен, Френк Лојд Рајт
Џон Рут - Зграда Монаднок, Луис Саливен - Аудиторијум у Чикагу, Френк Лојд Рајт - Кућа Кауфман и Гугенхајм музеј у Њу Јорку

8. недеља
предавање - Барок и рококо у Француској, Аустрији и Немачкој

8. недеља
вежбе - Токови у архитектури прве половине 20. века

9. недеља
предавање - Леду, Буле, 19. век у Европи

9. недеља
вежбе - Рудолф Штајнер, Герит Ритвелд, Тео ван Дезбург, Ерих Менделсон
Рудолф Штајнер - Први и други Гетеанум, Герит Ритвелд - Вила Шредер, Тео ван Дезбург - Кафе Лобет, Ерих Менделсон - Ајнштајнова кула

10. недеља
предавање - Гауди, Саливен, Рајт

10. недеља
вежбе - Владимир Татљин, Константин Мељников, Валтер Гропијус, Лудвиг Мис ван дер Рое
Владимир Татљин - Споменик Трећој Интернационали, Константин Мељников - Кућа Мељников, Валтер Гропијус - Школа Баухаус, Лудвиг Мис ван дер Рое - Споменик Карлу Либнехту и Рози Луксембург

11. недеља
предавање - Ар Нуво, Корбизје, Баухаус

11. недеља
вежбе - Лудвиг Мис ван дер Рое, Ле Корбизје
Лудвиг Мис ван дер Рое - Немачки павиљон у Барселони и пет пројеката, Ле Корбизје - Вила Савоја и Unité d' Habitation у Марсеју

12. недеља
предавање - Мис, постмодерна, Џонсон, Гери
Мис, постмодерна, Џонсон, Гери

12. недеља
вежбе - Ле Корбизје, Ричард Роџерс и Ренцо Пјано, Френк Гери
Ле Корбизје - Notre Damme du Haut у Роншаму, Ричард Роџерс и Ренцо Пјано - Центар Жорж Помпиду у Паризу, Френк Гери - Гугенхајм музеј у Билбау

13. недеља
предавање - Рекапитулација градива, тест
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V. Mako, Barokna uмetnost i oblikovanje prostora, Arhitektonske sveske 18, Beograd 1997, 15-18.
N. Kurtović-Folić, Paladio – arhitekta za sva vremena (I-III), Izgradnja 6, Beograd 1996, 379-385, Izgradnja 3, Beograd 1998, 145-159, Izgradnja 4, Beograd 1998, 197-202.
K. J. Zembah, Art Nouveau, u: Istorija moderne arhitekture 1. Koreni modernizma, priredio M. R. Perović, Beograd 1997, 393-399.
K. Frempton, Moderna arhitektura. Kritička istorija, Beograd 2004, 57-66, 123-129, 149-166, 224-230.
P. Marej, Arhitektura italijanske renesanse, Beograd 2005, 63-104, 143-160.
M. Traktenberg, I. Hajman, Arhitektura od praistorije do postmodernizma, Beograd 2006, 277-290, 294-308, 311-318, 330-340, 348-364, 368-371, 400-410, 420-448, 478-492, 499-500, 503-508, 510-518, 536-551, 569-575.
Z. Sokol Gojnik, A. Crnčević, M. O. Štićaroci, Utjecaji na preobrazbe kršćanske liturgijske arhitekture do 20. stoljeća, Prostor 19, Zagreb 2011, 289-295.
Z. Gideon, Prostor, vreme, arhitektura, Beograd 2012, 59-72, 110-121, 292.322, 388-392, 396-429, 518-618.
Општа допунска литература
Đ. Vazari, Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata, Beograd 1961, 50-86, 107-111, 191-199.
G.Hatje (urednik), Enciklopedija moderne arhitekture, Beograd 1965.
P. Portoghesi, Teme baroka, u: Jedinstvena vizija arhitekture (prir. S. Selinkić), Beograd 1989, 22-34.
P. Portoghesi, Šta je postmoderno, u: Jedinstvena vizija arhitekture (priredio S. Selinkić), Beograd 1989, 148-150.
Dž. R. Kolins, Antonio Gaudi, u: Istorija moderne arhitekture 1, Koreni modernizma, priredio M. R. Perović, Beograd 1997, 422-455.
Rajt, Le Korbizje, Mis van der Roe, u: Istorija moderne arhitekture 2/A. Kristalizacija modernizma (priredio M. R. Perović), Beograd 1999, 25-551.
Dž. Samerson, Klasični jezik arhitekture, Beograd 2004.
V. Muller, G. Vogel, Atlas arhitekture 2, Beograd 2005, 415-564.
B. Zevi, Koncept za kontraistoriju arhitekture, Beograd 2007.
H. Hibard, Bernini, Beograd 2011.
Џ. Р. Хејли, Речник италијанске ренесансе, Београд 2014.
↑↑↑