Историја уметности

Курс:
Теорије о настанку и склопу стила
У оквиру предмета: Теорије у науци о уметности
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
↑↑↑