Историја уметности

Курс:
Авангардни правци у светској архитектури од 1900. до 1933.год.
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
↑↑↑