Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni čas
Na uvodnom času studenti se upoznaju sa materijom koja se obradjuje na predmetu.

2. недеља
предавање - Idejni, teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture 15-17.v I
Na ovom času studenti se upoznaju sa recepcijom i interpretacijom vizuelne kulture Evrope 15-17 veka. Pažnja se posvećuje tokovima u kulturi Mediterana, Srednje Evrope i Osmanske imperije.

3. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture 15-17.v. II
Na ovom času studenti se upoznaju sa recepcijom i interpretacijom vizuelne kulture na Jadranskoj obali 15-17. veka. Posebna pažnja se posvećuje humanističkim okvirima vizuelne kulture i utvrdjuju se paralele i odnosi sa centrima zapadnog Mediterana.

4. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture 15-17.v.III
Na ovom času studenti se upoznaju sa recepcijom i interpretacijom vizuelne kulture srednjoevropskog i osmanskog područja jugoistočne Evrope 15-17. veka. Utvrdjuje se povezanost vizuelne kulture sa dešavanjima u najznačajnijim kulturnim centrima Osmanske i Habzburške imperije i pokazuju medjusobne različitosti i srodnosti.

5. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture 15-17.v.IV
Na ovom času studenti se upoznaju sa karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope 15-17. veka. Pažnja je usmerena ka identifikovanju i tumačenju vizuelne kulture najznačajnijih urbanih centara i isticanju procesa intekulturne i interkonfesionalne razmene.

6. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 18. v. I
Na ovom času studenti se upoznaju sa recepcijom i interpretacijom vizuelne kulture 18. veka. Posebna pažnja posvećena je kulturnim dešavanjima u oblastima koja se graniče sa područjem jugoistočne Evrope.

7. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 18. v. II
Na ovom času studenti se upoznaju sa najznačajnijim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope u 18. veku. Posebna pažnja posvećena je odnosu javnosti i vizuelne kulture i strukturama javne funkcije vizuelne kulture.

8. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 18. v.III
Na ovom času studenti se upoznaju sa najznačajnijim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope u 18. veku. Posebna pažnja se posvećuje savremenom shvatanju individualnosti i vizuelne kulture, poziciji umetnika i strukturama privatne funkcije vizuelne kulture.

9. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 18. v.IV
Na ovom času studenti se upoznaju sa najznačajnijim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope.Na času pažnja se posvećuje odnosu različitih struktura društva i vizuelne kulture a posebno se ističu različite rodne pozicije.

10. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 19. v. I
Na ovom času studenti se upoznaju sa načinima recepcije i interpretacije evropske vizuelne kulture 19. veka. Posebna pažnja se pridaje tumačenju pojma “dugog 19. vek” kao i savremenoj globalnoj slici o vizuelnoj kulturi ovog perioda

11. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 19. v. II
Na ovom času studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope u 19. veku.Pažnja je usmerena ka identifikovnaju modela vizuelne kulture i njihovim državnim i društvenim preduslovima kao i značaju vizuelnog isticanja gradjanskog identiteta.

12. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 19. v.III
Na ovom času studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope u 19. veku.Pažnja je usmerena ka odnosu nacionalne ideje i vizuelne kulture.

13. недеља
предавање - Idejni,teoloski,politicki i estetički koncepti vizuelne kulture u 19. v.IV
Na ovom času studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama vizuelne kulture jugoistočne Evrope u 19. veku.Pažnja je usmerena ka odnosu verskih identiteta i vizuelne kulture.

14. недеља
предавање - Zaključna razmatranja
Sagledavanje gradiva obradjenog tokom prethodnih časova i usvajanje zaključaka o mogućnostima percepcije i interpretacije vizuelne kulture jugoistočne Evrope novog veka.

15. недеља
предавање - Priprema za ispit
Priprema za ispit, pružanje konkretnih uputstava za uspešno polaganje predmeta.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Timotijević, Srpsko barokno slikarstvo, Novi Sad 1996.
N. Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u 19. veku, Beograd 2006.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska – barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd 2006.
A. Vasiliev, Blgarski vzroždenski maistori, Sofia 1965.
A. Andrejević, Islamska monumentalna umetnost 16. veka u Jugoslaviji, Beograd 1984.
D. Papastratos, Paper icons: Greek orthodox religious engravings 1665-1899, I-II, Athens 1990.
V. Korobar, Ikonopisot vo Ohrid vo XVIII vek, Skopje 2005.
M. Prelog, Studije o hrvatskoj umetnosti 1, 2, 3, Zagreb 1999.
K. Horvat – Levas, Barokne palače u Dubrovniku, Zagreb 2001.
↑↑↑