Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
КОЛОКВИЈУМИ
Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
1.2.2021, у 17 часова сала 101

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
2.2.2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
1.2.2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
1.2.2021, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
4.2.2021, у 15 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
2.2.2021, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
4.2.2021, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
3.2.2021, у 10 часова сала 401

Античка уметност
5.2.2021, у 9 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрга Марковића и проф. др Драгана Војводића
5.2.2021, у 18 часова сала 101

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
5.2.2021, у 13 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића
1.2.2021, у 12 часова кабинет 453

Српска уметност новог века II
6.2.2021, у 10 часова сала 410

Црквена уметност у Србији у XIX веку
6.2.2021, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
6.2.2021, у 10 часова кабинет 483

Историја модерне уметности II
6.2.2021, у 10 часова сала 408

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
6.2.2021, у 10 часова сала 408

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
6.2.2021, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
5.2.2021, у 14.30 часова сала 408

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
5.2.2021, у 14.30 часова сала 408

Настанак и развој ране модерне уметности
5.2.2021, у 14.30 часова сала 408

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
5.2.2021, у 14.30 часова сала 408

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
2.2.2021, у 17.30 часова сала 105

Општа историја уметности новог века
1.2.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
1.2.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
1.2.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
1.2.2021, у 10 часова Темпус сала

Европска уметност 19. века
1.2.2021, у 10 часова Темпус сала

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
1.2.2021, у 9.45 часова кабинет 479

Увод у историју ументности II
4.2.2021, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
5.2.2021, у 11 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
5.2.2021, у 9 часова Темпус сала

Писање о уметности
3.2.2021, у 16 часова сала 101

Методологија историје уметности
3.2.2021, у 18 часова сала 101

Теорије уметности
3.2.2021, у 18 часова сала 101

Историја историје уметности
3.2.2021, у 16 часова сала 101

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
5.2.2021, у 12 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
5.2.2021, у 10 часова сала 401
↑↑↑