Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Европска уметност новог века I
5.2.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
5.2.2019, у 11.30 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
6.2.2019, у 10 часова сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку(поправни колоквијум)
31.1.2019, у 11 часова Амфитеатар

Историја уметности српских земаља средњег века I (први део)
8.2.2019, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II
8.2.2019, у 11 часова Темпус сала

Историја модерне уметности (стари статути)
11.2.2019, у 15 часова сала 413ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
8.2.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити из модерне уметности
12.2.2019, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
7.2.2019, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити из средњег века код проф. др Јелене Ердељан
6.2.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
11.2.2019, 12 часова сала СО3

Сви испити код проф. др Владимира Симића
12.2.2019, у 10 часова кабинет 458

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
11.2.2019, у 13 часова сала 101

Увод у историју уметности 1
5.2.2019, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
4.2.2019, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
11.2.2019, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
11.2.2019, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
11.2.2019, у 10 часова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
11.2.2019, у 14 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
11.2.2019, у 14 часова кабинет 483

Општа историја уметности новог века
5.2.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
5.2.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
5.2.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
5.2.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
5.2.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
5.2.2019, у 11.30 часова сала 401

Европска уметност 19. века
5.2.2019, у 11.30 часова сала 401

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
5.2.2019, у 9.45 часова кабинет 479

Писање о уметности
4.2.2019, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
4.2.2019, у 10 часова сала 401

Историја историје уметности
4.2.2019, у 12 часова сала 401

Теорије уметности
4.2.2019, у 12 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
8.2.2019, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
11.2.2019, у 10 часова кабинет 451

Античка уметност
7.2.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка- основне студије)
6.2.2019, у 12 часова сала 104

Херитологија
7.2.2019, у 10 часова кабинет 453

Музеографија тоталитета
7.2.2019, у 10 часова кабинет 453

Музеологија
4.2.2019, у 10 часова кабинет 453

Методика наставе историје уметности
4.2.2019, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића (мастер и докторске студије)
8.2.2019, у 12 часова  9.2.2019, у 12 часова, кабинет 453 кабинет 453

Методологија тезауруса мастер студије)
4.2.2019, у 11 часова кабинет 453

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
5.2.2019, у 13 часова сала СО2
↑↑↑