Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
КОЛОКВИЈУМИ
Општа историја уметности средњег века
26.12.2019, у 9.45 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II
23.1.2020, у 9.45 часова сала 401

Историја модерне уметности I
20.1.2020, у 13.30 часова сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
13.1.2020, у 14 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I
28.1.2020, у 11 часова сала 401

Тест из предмета Архитектура од ренесансе до постмодернизма
17.1.2020, у 11 часова сала 401

Античка уметност
20.1.2020, у 11 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
20.1.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
13.1.2020, у 10.00 часова сала 401

Европска уметност новог века II
13.1.2020, у 11.30 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
17.1.2020, у 13 часова сала 401

Сви испити из модерне уметности
21.1.2020, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
23.1.2020, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити из средњег века код проф. др Јелене Ердељан
14.1.2020, у 10 часова кабинет 461

Античка уметност
16.1.2020, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
22.1.2020, у 11 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
14.1.2020, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
15.1.2020, у 11 часова сала 401

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
15.1.2020, у 12 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
13.1.2020, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
13.1.2020, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
13.1.2020, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност ренесансе и маниризма
13.1.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
13.1.2020, у 11.30 часова сала 401

Европска уметност новог века II
13.1.2020, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
13.1.2020, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
13.1.2020, у 10 часова кабинет 479

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
22.1.2020, у 10 часова сала 103

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
23.1.2020, у 12 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
23.1.2020, у 12 часова кабинет 483

Српска уметност новог века II
23.1.2020, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
23.1.2020, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
23.1.2020, у 10 часова кабинет 483

Писање о уметности
18.1.2020, у 9 часова сала 401

Методологија историје уметности
18.1.2020, у 9 часова сала 401

Теорије уметности
18.1.2020, у 11 часова сала 401

Историја историје уметности
18.1.2020, у 12 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
13.1.2020, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
20.1.2020, у 9 часова кабинет 478

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
21.1.2020, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
21.1.2020, у 12 часова кабинет 451

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
22.1.2020, у 11 часова кабинет 453

Херитологија
22.1.2020, у 10 часова кабинет 453

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
20.1.2020, у 9 часова кабинет 478
↑↑↑