Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
26.6.2020. у 15 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
25.6.2020. у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
24.6.2020. у 8 часова сала 401

Античка уметност
26.6.2020. у 10 часова сала 401

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог:визуелна култура средњовековног и раног модерног света
24.6.2020. у 8 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића (прозивка и испит)
22.6.2020. у 16 часова сала 410

Сви испити код проф. др Владимира Симића
23.6.2020. у 9 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
27.6.2020. у 9 часова сала 410

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
27.6.2020. у 14 часова сала 410

Српска уметност новог века II
25.6.2020. у 10 часова сала 105

Визуелна култура Балкана у 19. веку
25.6.2020. у 10 часова сала 105

Европска уметност новог века I
22.6.2020. у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
22.6.2020. у 10 часова сала 408

Европска уметност ренесансе и маниризма
22.6.2020. у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
22.6.2020. у 10 часова сала 401

Европска уметност 19. века
22.6.2020. у 10 часова сала 408

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
22.6.2020. у 9.30 часова сала 408

Уметност и визуелна култура медитеранског света
22.6.2020. у 10 сала 401

Увод у историју уметности 1
22.6.2020. у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности II
24.6.2020. у 9 часова Темпус сала

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
25.6.2020. у 9 часова кабинет 483

Историја модерне уметности (стари статути)
23.6.2020. у 9 часова сала 401

Историја модерне уметности I
23.6.2020. у 9 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
23.6.2020. у 9 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
23.6.2020. у 9 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
23.6.2020. у 9 часова сала 401

Историја модерне уметности II
27.6.2020. у 15 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
27.6.2020. у 15 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
27.6.2020. у 15 часова сала 401

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
26.6.2020. у 9.30 часова сала 401

Уметност и култови античког света
26.6.2020. у 9.30 часова сала 401
↑↑↑