Историја уметности

 • Археолошка и антрополошка теорија
 • Квантитативни методи у археологији
 • Палеодемографија
 • Неолит
 • Биоархеологија
 • 2005 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2010 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2011 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2006 -  2010 - Интеркултурна комуникација у палеобалканским друштвима
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 -  Археолошка култура и идентитет на Западном Балкану
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑