Историја уметности

 • 1979 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1983 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАД ДРАГУТИНА Н. АНАСТАСИЈЕВИЋА НА ПОЉУ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ И НОВОГРЧКЕ ФИЛОЛОГИЈЕ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТВАРАЊЕ НОВОГРЧКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИК ГРЧКО-СРПСКЕ ПОДУНАВСКЕ ДАИЈАСПОРЕ)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СРЕДЊОГРЧКА И НОВОГРЧКА ФИЛОЛОГИЈА)
↑↑↑