Историја уметности

 • теорија историје уметности
  теорије уметности
  национална историја уметности 20. века
  историја уметности 18-20 века

 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1992 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАСТАНАК НЕОКЛАСИЦИЗМА И ПОЧЕТАК ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ КАО НАУКЕ)
 • 1997 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ У СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА )
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2004 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАУКА О УМЕТНОСТИ)
 • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАУКА О УМЕТНОСТИ)
 • 1999 -  2000 -  ...
  Универзитет Црне Горе, Факултет ликовних умјетности, Цетиње, Црна Гора (предавање по позиву)
 • 2002 -  2003 - Историјски архив Крушевац, часопис "Расински анали", YUISSN 1451-4346; члан издавачког савета  (чланство)
 • 2003 -  2004 - Историјски архив Крушевац, часопис "Расински анали", YUISSN 1451-4346; члан редакционог одбора  (чланство)
 • 2006 -  2016 - Војни музеј, часопис "Весник Војног музеја", ISSN 0067-5660; члан уређивачког одбора  (чланство)
 • 2008 -  2011 - Музеј примењене уметности, Београд, часопис Зборник МПУ, YU ISSN 0522-8328; члан уредништва  (чланство)
 • 2008 -  2016 - Одбор за просвету и културу - Епархија браничевска, часопис "Саборност", ISSN 1450-9148, члан редакцијског одбора  (чланство)
 • 2005 -  2009 - Духовна историја Поморавља
  Историјски архив Крушевац (члан савета пројекта; уредник едиције; истраживач)
 • 2008 -  2009 - Духовна историја Поморавља
  Историјски архив Крушевац  (члан савета пројекта; уредник едиције; руководилац потпројекта)
 • 2011 -  2018 - Стратегије баштињења
  Институт за новију историју Србије; Филозофски факултет - Центар за херитологију
↑↑↑