Историја

Основне академске студије историје (2009/2010)
Курс:
Историја српског народа у раном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Марко Шуицаредовни професор
Број бодова: 9.00
обавезни предмет
Садржај предмета: Теоријски: најважнији историјски извори и архиви за историју Срба у средњем веку. Кључна питања из историје српског народа у раном средњем веку. Практични: Досељавање Јужних Словена на Балканско полуострво, Односи између Јужних Словена и Византијског царства, Односи између Јужних Словена и Авара, Досељавање Срба на Балканско полуострво, прве српске владарске династије, устанци на Балканском полуострву у 10. и 11. веку; Босна у раном средњем веку; српске великожупанске династије у 12. веку
Циљ изучавања предмета: стицање знања о историји српског народа у раном средњем веку разумевање историје српског народа у раном средњем веку Упознавање са историјским изворима за историју раног средњег века Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова
Предуслови за полагање: Нема посебних услова за похађање наставе
Облици наставе: Фронтални, индивидуални, тимски рад, извођење power point презентација Дијалошка, мултиперспективност,демонстративна, подстицање аргументованог изношења историјских гледишта
План курса:
1. недеља
вежбе - Византијски извори 1 – Словени у очима Византије
Прве вести о Словенима, изглед и обичаји, извори: Псеудо-Цезарије, Прокопије, Псеудо-Маврикије/Тактика Лава 6.
1. недеља
предавање - Уводни час
2. недеља
вежбе - Византијски извори 1 Словенско-аварски савез-односи/опсаде великих градова
Извори: Симоката, Менандар Протектор, Чуда Димитрија Солунског, Ускршња хроника
2. недеља
предавање - Долазак Стефана Немање на власт
3. недеља
вежбе - Византијски извори 2, (Досељавање Срба и Хрвата, христијанизација, прве државе)
Константин Порфирогенит
3. недеља
предавање - Српско-византијски односи 1180-1196.
4. недеља
вежбе - Византијски извори 2 и Летопис попа Дукљанина - (Србија у 9. и 10.веку)
4. недеља
предавање - Сабор у Расу и оснивање Хиландара
5. недеља
вежбе - Византијски извори 3. и ЛПД (Самуилова држава)
Јован Скилица, Лав Ђакон
5. недеља
предавање - Дукља у Немањиној држави; Вукан Немањић
6. недеља
вежбе - Византијски извори 3. и ЛПД; Устанци против византијске власти у 11 веку
6. недеља
предавање - Србија у промењеним околностима после 1204.
7. недеља
вежбе - Византијски извори 3. и ЛПД; Константин Бодин и жупан Вукан
Ђорђе Војтех, Скиличин настављач
7. недеља
предавање - Србија у промењеним околностима после 1204.
8. недеља
вежбе - Византијски извори 4. и ЛПД; Рашки жупани Урош 1. и Урош 2
Јован Кинам, Никита Хонијат
8. недеља
предавање - Краљевска круна
9. недеља
вежбе - Византијски извори 4. Расплет око борбе за престо (Белош, Деса)
9. недеља
предавање - Аутокефална Српска архиепископија
10. недеља
вежбе - Византијски извори 4; Рашка у европској политици прве половине 12. века
(Јелена, Марија, Белош, 2. крсташки рат)
10. недеља
предавање - Сава Немањић – свети Сава
11. недеља
вежбе - Први колоквијум
(извори Виинј + Лпд + градиво од досељавања Словена до Немање завршно са Десом 1165)
11. недеља
предавање - Бан Кулин и појава јереси у Босни
12. недеља
вежбе - Резултати са колоквијума
12. недеља
предавање - Краљ Радослав
13. недеља
вежбе - Натписи
13. недеља
предавање - Краљ Владислав
14. недеља
вежбе - Записи
14. недеља
предавање - Бан Матеј Нинослав и успостављање Цркве босанске
15. недеља
вежбе - Повеље
Хиландарске повеље С.Немање, С.Немањића
15. недеља
предавање - Католичко питање у Србији
16. недеља
вежбе - Повеље
међународни уговори – Кулин 1189; Стефан Немањић – Дубровник; Милутина Врхлапска 1301
16. недеља
предавање - Краљ Урош и Византија
17. недеља
вежбе - Повеље
међународни уговори – Кулин 1189; Стефан Немањић – Дубровник; Милутина Врхлапска 1301
17. недеља
предавање - Краљ Урош и Угарска, владавина краља Драгутина
18. недеља
вежбе - Повеље
друштвена основа Бистричка, Бањска
18. недеља
предавање - Босна у сенци угарске круне
19. недеља
вежбе - Закони српских владара
19. недеља
предавање - Милутинова освајања византијских територија
20. недеља
вежбе - Закони српских владара
20. недеља
предавање - Два краља и две државе; односи између Милутина и Драгутина
21. недеља
вежбе - Житија - типолошки
21. недеља
предавање - Помирење Милутиново с Византијом
22. недеља
вежбе - Житија Св. Симеона и Хиландарска повеља
22. недеља
предавање - Унутрашње уређење Србије у доба Милутина; византинизација
23. недеља
вежбе - Житија Св. Саве
23. недеља
предавање - Краљица Јелена и Стефан Дечански у Зети
24. недеља
вежбе - Данилов зборник
24. недеља
предавање - Шубићи у Босни, заплети око Хума
25. недеља
вежбе - Данилов зборник
25. недеља
предавање - Последње године краља Милутина; заплети око Драгутинове области и наслеђа пр
26. недеља
вежбе - Веза повеља и житија
26. недеља
предавање - Успон приморских комуна
27. недеља
вежбе - Посета галерији фресака - рад на ликовним историјским изворима
27. недеља
предавање - Црква у Србији током 13. и почетком 14. века
28. недеља
вежбе - Посета Војном музеју - рад на археолошком материјалу као историјском извору
28. недеља
предавање - Развитак друштвених односа; законодавство
29. недеља
вежбе - Други колоквијум
29. недеља
предавање - Идеолошка позадина владавине Немањића – литургијска књижевност и ктиторска д
30. недеља
вежбе - Саопштавање резултата и поправни колоквијуми
30. недеља
предавање - Војска и наоружање
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Историја српског народа I, Београд 1981, 1994, 20003, 197–211, 251–272, 297–327, 341–356, 372–388, 437–475
Историја Црне Горе II/1, Титоград 1971, 3-65
Б. Ферјанчић, Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261), ЗРВИ 27-28 (1989) 103-131.
Византијски извори за историју народа Југославије I-IV
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959, (и каснија издања), 396–435
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 46–69, 72–80
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995, 19972, 20053, 53–112
Б. Ферјанчић, Стефан Немања у византијској политици друге половине XII века, Стефан Немања – Свети Симеон, Београд 2000, 31–45
Д. Оболенски, Шест византијских портрета, (биографија Св. Саве), Београд 1991, 2004
С. Ћирковић, Краљ Стефан Драгутин, Рачански зборник 3 (1998) 11–20
Општа допунска литература
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, зборник радова, Београд 2000
Ј. Калић, Европа и Срби, Београд 2007
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999
↑↑↑