Историја

 • Историја српског народа у 19. и почетком 20. века уопште.

  Историја српског народа у Старој Србији и Македонији у 19. и почетком 20. века.

 • 2010 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2011 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2016 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2020 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2019 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2017 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2012 -  2017 - Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет (стипендиста)
 • 2017 -  Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет (истраживач-сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑