Историја

 • Историја српског народа у 19. и почетком 20. века
 • 2012 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2013 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2018 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2018 -  Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет (истраживач-сарадник)
 • 2014 -  2018 - Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет (стипендиста)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑