Историја

  • 2008 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
  • 2014 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
↑↑↑