Историја

  • 2009 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  • 2016 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  • 2019 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
  • 2013 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
↑↑↑