Историја

 • Историја Европе, Историја Балкана, Историја модерног доба, историја културе, женска историја, транснационална историја, историја идеја, историја верских покрета у позном средњем веку и у раном модерном периоду у Европи, Српско-угарски односи у средњем веку
 • 2009 - основне студије - Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2010 - мастер студије - Универзитет у Оксфорду, Оксфорд, Уједињено Краљевство
 • 2013 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2016 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2015 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2015 -  Београдски историјски гласник (часопис) - Секретар часописа и члан редакције  (чланство)
 • 2015 -  Модернизација западног Балкана ОИ177009
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (Истраживање)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑