Историја

 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
  (тема: "УРЕЂЕЊЕ ГРАДОВА ЈОНИЈЕ У ДОБА ПРИНЦИПАТА")
 • 2011 - одбрана докторске дисертације - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (тема: "Урбанизација и хеленизација Мале Азије у хеленистичко доба")
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2014 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2011 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑