Историја

 • Србија и Медитеран у позном средњем веку
  Историја Цркве
 • 1983 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1990 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПАПСТВО И СРБИЈА У 15. ВЕКУ)
 • 1999 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ГРАД И ЖУПА У ЗЕТСКОМ ПРИМОРЈУ И СЕВЕРНОЈ АЛБАНИЈИ У XIV И XV ВЕКУ)
 • 2008 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 1999 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1991 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1984 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 2003 -  Редакција часописа "Браничевски гласник"  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Србија и суседи у 14. и 15. веку (Византија, Турска, Угарска и Италија)
  Филозофски факултет (сарадник)
 • 2006 -  Градови и тргови у српским земљама средњег века и суседни утицаји на њихов развој
  Филозофски факултет (сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑