Историја

 • Историја политичких идеја у Србији
  Модернизацијски процеси у Србији
  Историја урбанизације у Србији
  Историја свакодневног живота
  Анализа уџбеника историје
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1992 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА И РАТНИ ПРОГРАМ СРБИЈЕ (1912-1918))
 • 2001 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕВРОПСКИ ДЕМОКРАТСКИ УЗОРИ КОД СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ЕЛИТЕ 1903-1914)
 • (1985 - 1986) University of Maryland, USA
 • (1997 - 1997) Freie Universitat, Berlin
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2008 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2001 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 1999 -  2000 -  Студије културе и рода, курс Тело (на) власти: национализам, насиље и патријархат
  AAOM, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  2001 -  Студије културе и рода, курс Конструкција прошлости
  ААОМ, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1999 -  2000 -  Патријархалност, традиционализам, национализам
  Центар за женске студије, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2000 -  2001 -  Традиционални обрасци мишљења у Србији
  Центар за женске студије, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2001 -  2002 -  Мит, стереотипи, традиција, историја
  Центар за женске студије, Београд, Србије (циклус предавања)
 • 2000 -  2005 -  Историјски митови на Балкану
  Центар за мировне студије, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2012 -  виђења српске историје
  Варшавски универзитет, Варшава, Пољска (предавање по позиву)
 • 2013 -  Препреке модернизације Србије
  Универзитет у Копенхагену, Копенхаген, Данска (предавање по позиву)
 • 2012 -  Специфичности модернизације у Србији
  Универзитет у Регенсбургу, Регенсбург, Немачка (предавање по позиву)
 • 1999 -  2009 - Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe Solun, Grčka  (Потпредседница Комитета за образовање у области историје)
 • 1998 -  2013 - Удружење за друштвену историју  (чланство)
 • 1993 -  2013 - Члан редакције "Годишњака за друштвену историју"  (чланство)
 • 2005 -  2013 - Члан редакције "Токова историје"  (чланство)
 • 2012 -  2015 - COST, European Research Area  (članica Upravnog odbora COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME))
 • 2009 -  2013 - Biblioteka grada Beograda  (članica Upravnog odbora Biblioteke grada Beograda)
 • 2012 -  2015 - Fond za otvoreno društvo  (članica Upravnog odbora Fonda za otvoreno društva, Srbija)
 • 2007 -  2010 - Југославија и изазови Хладног рата 1945-1989/90
  Филозофски факултет
 • 1999 -  2013 - Joint History Project
  Center for Democracy and Reconciliation in South Eastern Europe, Thessaloniki, Greece
 • 2008 -  2009 - Nation and Modernity. The East European Metropolis 1890-1940.
  Freie Universitat, Berlin
 • 2010 -  2014 - Tradicija i transformacija – istorijsko nasleđe i nacionalni identiteti u Srbiji u 20. veku“ (III-47019)
  Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
 • 2012 -  2015 - COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME)
  COST, European research area
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑