Историја

 • Култови светих на Балкану
  Српска средњовековна дипломатика
  Владарска идеологија средњег века
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1991 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВЛАДАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ И ДРЖАВНА СИМБОЛИКА У СРБИЈИ ОД 13 ДО 15 ВЕКА)
 • 1996 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВЛАДАРСКА ИДЕОЛОГИЈА У ПОВЕЉАМА ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋА)
 • 2008 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2003 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 1987 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2012 -  2012 -  Средњовековна хагиографија
  E.P.H.E. Paris (France), Париз, Француска (гостујући професор)
 • 2009 -  2009 -  Византијска дипломатика
  Ecole des chartes, Sorbonne, Париз, Француска (гостујући професор)
 • 2001 -  Редакција часописа Стари српски архив  (чланство)
 • 1997 -  Издавачка кућа Clio, Београд  (Уредник историјске библиотеке "Полис")
 • 2005 -  Музеј града Београда, Београд  (члан Управног одбора)
 • 2008 -  Историјски музеј Србије, Београд  (члан Управног одбора)
 • 2002 -  Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура
  Балканолошки институт САНУ (истраживач)
 • 2002 -  2005 - Држава и друштво у српској дипломатичкој грађи
  Филозофски факултет, Београд (истраживач)
 • 2006 -  Српска држава и друштво у изворима средњега века
  Филозофски факултет, Београд (истраживач)
 • 2005 -  2007 - L’image de l’autre dans le monde byzantin
  Universite Paris IV Sorbonne (истраживач)
 • 2008 -  Ecole des Chartes: L’atelier de medieviste
  Sorbonne (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑