Историја

 • 2002 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2008 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2016 - одбрана докторске дисертације - ФФ
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2013 - асистент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2008 -  Беч (International Centre for Archival Research)  (Члан Управног одбора)
 • 2011 -  Београд (Центар за напредне средњовековне студије)  (Члан Управног одбора)
 • 2011 -  2015 - Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура
  Балканолошки институт САНУ
 • 2010 -  2015 - European Network on Archival Cooperation
  Балканолошки институт САНУ / International Centre for Archival Research (ICARUS)
 • 2009 -  2016 - Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen
  Historisches Institut der Universität Bonn
 • 2014 -  2018 - Community as Opportunity: The creative archives’ and users’ network
  International Centre for Archival Research (ICARUS) / Балканолошки институт САНУ
↑↑↑