Историја

 • Историја српског народа у средњем веку
  Српско-дубровачки односи у средњем веку
  Историја Дубровачке републике
 • 2006 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2013 -  Трговина у средњовековној Србији
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2007 -  2010 - Српска држава и друштво у изворима средњег века
  Филозофски факултет у Београду (сарадник и секретар Пројекта)
 • 2011 -  Српско средњовековно друштво у писаним изворима
  Филозофски факултет у Београду (сарадник и секретар Пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑