Историја

  • 2014 - основне студије - ФФ
  • 2015 - мастер студије - ФФ
  • 2020 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
↑↑↑