Историја

 • историјска географија југоисточне Европе
  средњовековна и рана модерна историја
 • Историјска географија, историјска картографија, историја животне средине (еколошка историја - environmental history, Umweltgeschichte), геозофија; методологија историјских истраживања и картографских презентација простора
 • 1997 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2001 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДОЊИ КРАЈЕВИ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СЕВЕЗРНА БОСНА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ.ЗЕМЉА-ИСТОРИЈА-НАРОД)
 • (2003 - 2003) Institut fur Byzantinistik und Neograzistik Universitat Wien, Osterreich
 • (2006 - 1900) Institut fur Byzantinistik und Neograzistik Universitat Wien, Osterreich
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 1997 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 2005 -  2007 -  Општа историјска географија и национална историјска географија
  Филозофски факултет, Одсјек за Историју, Бања Лука, Република Српска (гостујући професор)
 • 2011 -  2015 - Регионални представник Србије у ESEH - European Society for Environmental History  (чланство)
 • 2009 -  DEHI network – Danube Environmental History Initiative, the Center for Environmental History, Alpen-Adria University Klagenfurt-Graz-Wien  (чланство)
 • 2010 -  Секретар редакције "Београдског историјског гласника"  (чланство)
 • 2006 -  Часопис "National geographic Srbija" - Стручни консултант  (чланство)
 • 2011 -  2015 - Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе, ев. бр. 177006
  Балканолошки институт САНУ, Београд (спољни сарадник)
 • 2006 -  2010 - Лексикон српских средњовековних градова, тврђава и тргова
  Филозофски факултет у Београду, Одељење за историју (аутор прилога)
 • 2006 -  2010 - Српска држава и друштво у изворима средњег века
  Филозофски факултет, Одељење за историју (аутор на приређивању и издавању дипломатичке грађе)
 • 2011 -  2015 - Насеља и становништво српских средњовековних земаља (14. и 15. век), ев. бр. 177010
  Филозофски факултет у Београду, Одељење за Историју (учесник)
 • 2011 -  2015 - Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века, ев. бр. 177015
  Филозофски факултет у Београду, Одељење за Историју (учесник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑