Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
17.09. у 11.00  17.09. у 10.00, ФДС ФДС

Онтологија
17.09. у 10.00 ФДС

Етика
25.09. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
16.09. у 13.00 каб. 377

Филозофија науке
18.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
18.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
20.09. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
17.09. у 10.00 сала 308

Филозофија духа
23.09. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
26.09. у 15.00 каб. 377

Феноменологија
26.09. у 15.00 каб. 377

Филозофија духа
23.09. у 14.00 каб. 353I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
20.09. у 10.00 сала 301

Увод у филозофију и критичко мишљење
19.09. у 9.45 сала 308

Логика - писмени
16.09. у 12.00 сала 105

Логика - усмени
25.09. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
21.09. у 12.30 сала 310Изборни филозофски
Увод у метафизику
17.09. у 15.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
25.09. у 12.00 сала 312

Увод у проблеме политике
16.09. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
23.09. у 13.00 сала 312

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
23.09. у 13.00 сала 312II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
19.09. у 13.00  20.09. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Историја филозофије IIб
19.09. у 13.00  20.09. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Теорија сазнања I
23.09. у 10.00 сала 312

Теорија сазнања II
26.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
17.09. у 11.00  17.09. у 10.00, ФДС ФДС

Естетика II
17.09. у 11.00  17.09. у 10.00, ФДС ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
16.09. у 12.00 сала 105

Математика (усмени)
25.09. у 12.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
26.09. у 12.30  25.09. у 10.00, Амфитеатар АМФIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
19.09. у 13.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
16.09. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
17.09. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
18.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
18.09. у 11.30 сала 312

Етика
25.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
25.09. у 11.00 ФДСИзборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
25.09. у 12.00 сала 312

Хјумова филозофија
23.09. у 15.00 сала 312

Теорија делања
24.09. у 13.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
19.09. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
18.09. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
25.09. у 13.00 сала 301

Филозофија простора
25.09. у 13.30 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
20.09. у 11.30 ФДС

Историја филозофије IVб
25.09. у 12.00 сала 313

Филозофија наука II
25.09. у 11.30 сала 301

Филозофија духа (писмени)
23.09. у 11.00 ФДС

Филозофија духа (усмени)
23.09. у 14.00 каб. 353

Квајнова филозофија
17.09. у 11.30 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
23.09. у 10.30 каб. 355

Проблеми савремене естетике (проф. др Небојша Грубор)
17.09. у 10.00 ФДС

Савремене етичке теорије
25.09. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
26.09. у 15.00 каб. 377

Француски структурализам и постструктурализам
26.09. у 15.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
18.09. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије наука (доц. др Александра Зорић)
17.09. у 11.30 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
24.09. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
18.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
17.09. у 10.00 сала 312

Филозофија културе
25.09. у 13.30 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
16.09. у 12.00 сала 105

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
21.09. у 12.00 сала 301

Основе филозофије и методологије науке социологија)
17.09. у 10.00 сала 312МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
26.09. у 10.00 ФДС

Логика
25.09. у 12.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
23.09. у 16.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
17.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
17.09. у 17.00 каб. 358

Историја естетике
17.09. у 11.00  17.09. у 10.00, ФДС ФДС

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
17.09. у 11.00  17.09. у 10.00, ФДС ФДС

Методологија и филозофија науке
18.09. у 14.00 сала 312

Филозофија психоанализе
26.09. у 15.00 каб. 377

Примењена етика
25.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
25.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
25.09. у 15.00 каб. 353

Филозофски проблеми
20.09. у 11.30 ФДСДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
26.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
23.09. у 16.00 каб. 353

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
18.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
18.09. у 12.00 каб. 356

Историја етике
25.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
25.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа
26.09. у 15.00 каб. 377

Филозофска логика и сазнање
20.09. у 11.30 ФДС
↑↑↑