Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
11.06. у 10.00 ФДС

Онтологија
11.06. у 10.00 ФДС

Етика
6.06. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
10.06. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
12.06. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
12.06. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
7.06. у 10.00 ФДС

Филозофија политике
4.06. у 10.00 сала 308

Филозофија духа
10.06. у 15.00 каб 353

Филозофија егзистенције
6.06. у 15.00 каб. 377

Феноменологија
6.06. у 15.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
8.06. у 11.00  4.06. у 11.00 сала 103

Историја филозофије Iб
3.06. у 12.30 сала 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
6.06. у 9.45 сала 308

Логика - писмени
4.06. у 15.00 сала 103

Логика - усмени
11.06. у 12.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
4.06. у 15.10 каб. 377

Увод у филозофију религије
7.06. у 12.00 сала 310

Увод у проблеме политике
12.06. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
5.06. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
5.06. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
13.06. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
13.06. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
5.06. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
6.06. у 10.00  10.06. у 10.00, ФДС ФДС

Естетика I
11.06. у 10.00 ФДС

Естетика II
11.06. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика - писмени
4.06. у 15.00 сала 103

Математика - усмени
11.06. у 12.00 сала 308III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
6.06. у 15.00  ФДС сала 313

Историја филозофије IIIб
10.06. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
4.06. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
12.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
12.06. у 11.30 сала 312

Етика
6.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
11.06. у 12.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
7.06. у 12.00 сала 310

Хјумова филозофија
5.06. у 15.00 ФДС

Теорија делања
12.06. у 13.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
13.06. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
5.06. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
5.06. у 13.30 сала 312

Филозофија простора
7.06. у 13.30 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
7.06. у 10.30 ФДС

Историја филозофије IVб
6.06. у 12.00 сала 312

Филозофија наука II
5.06. у 11.30 сала 312

Филозофија духа (писмени)
10.06. у 12.00 сала 308

Филозофија духа (усмени)
10.06. у 15.00 каб. 353

Логички емпиризам
11.06. у 11.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
11.06. у 11.30 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
12.06. у 11.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије
12.06. у 11.30 сала 313

Проблеми савремене естетике
6.06. у 12.00 каб. 355

Правци савремене филозофије
6.06. у 15.00 каб. 377

Француски структурализам и постструктурализам
6.06. у 15.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
6.06. у 10.00 сала 313

Квајнова филозофија
6.06. у 10.00 сала 313

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
12.06. у 11.00 каб. 382

Савремене етичке теорије
6.06. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
12.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
6.06. у 12.00 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
7.06. у 14.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
4.06. у 18.00 сала 103

Увод у филозофију (ПЕ, ПС, АН)
3.06. у 12.30 сала 104

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
6.06. у 12.00 сала 308МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
6.06. у 10.00  10.06. у 10.00, ФДС ФДС

Логика
11.06. у 12.00 сала 308

Историја естетике
11.06. у 10.00 ФДС

Класичне и модерне теорије лепоте
11.06. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
6.06. у 12.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
12.06. у 10.30 каб. 376

Нормативна етика
6.06. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
6.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија психоанализе
6.06. у 15.00 каб. 377

Филозофски проблеми
12.06. у 11.00 сала 313

Нормативна политичка теорија
4.06. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
4.06. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
10.06. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
6.06. у 10.00  10.06. у 10.00, ФДС ФДС

Филозофска логика и сазнање
12.06. у 11.30 сала 313

Историја етике
6.06. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
6.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
12.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
12.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
6.06. у 15.00 каб. 377

Филозофија и психоанализа
6.06. у 15.00 каб. 377

Филозофија когниције
10.06. у 17.00 каб. 353

Филозофија простора и времена
7.06. у 14.00 каб. 360
↑↑↑