Филозофија

 • Историја савремене филозофије
  Филозофија егзистенције
  Филозофија духа
  Филозофија психоанализе
  Критичка теорија друштва
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Аксиолошки аспекти у маркузеовом схватању ероса)
 • 2005 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Филозофска анализа ирационалности:измењена стања свести и слабост воље)
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЗОФ)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ IV)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ IV)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА МАРКСИЗМА)
 • 2006 -  Проблем интроспективне алијенације
  Интернационални међууниверзитетски центар, Дубровник, Хрватска (предавање по позиву)
 • 2007 -  Филозофска анализа ирационалности
  Филозофски факултет, Грац, Аустрија (предавање по позиву)
 • 2007 -  Филозофска анализа ирационалности
  Филозофски факултет, Ријека, Хрватска (предавање по позиву)
 • 2008 -  Психоанализа у критичкој теорији друштва
  Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска - БИХ (предавање по позиву)
 • 1995 -  1997 - Универзитет у Београду  (Члан Савета )
 • 2004 -  Редакција часописа Теорија  (чланство)
 • 2004 -  Часопис Теорија, Српско филозофско друштво, Београд  (Главни и одговорни уредник)
 • 2010 -  Управни одбор Српског филозофског друштва  (чланство)
 • 2008 -  2011 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду
 • 2011 -  Логичко-епистемолошки основи науке и метафизике
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑