Етнологија и антропологија

Антропологија религије
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: После 4.семестра усмени или писмени
Садржај предмета: Предмет обухвата три основне тематске целине: 1. Основни појмови који се користе у антропологији религије; 2. Основни теоријски приступи у антропологији религије; 3. Религије у времену и простору (Религије родовско-племенског друштва; Религије древних народа; Универзалне религије);
Циљ изучавања предмета: 1. стицање знања и развијање критичких ставова према различитим теоријским приступима у проучавању религије; 2. разумевање медјусобне повезаности и утицаја различитих култура и религија; 3. развијање критичког промишљања различитих верских традиција и верског плурализма у култури; 4. развијање способности уочавања религијских појава и њихове повезаности и значења у ширем историјском и културном контексту; 5. оспособљавање за самостално истраживање, разумевање и интерпретацију религијских феномена.
Предуслови за полагање: предуслови су у складу са предусловима за упис друге године студија.
Облици наставе: Настава се одвија недељно: 3+1 у зимском и летњем семестру.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да: похађају наставу, напишу и презентују семинарски рад, полажу тест после првог семестра или пред усмени испит, активно учествују у дискусији и другим активностима (радионице, посете храмовима и црквама, посматрање церемонија итд.)
Постојећи курсеви:
↑↑↑