Етнологија и антропологија

Методологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑