Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија Европске уније 1
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: ---
Циљ изучавања курса: Циљ предмета јесте да уведе студенте у тематику Антропологије Европске уније – теме, проблеме, теоријске и методолошшке специфичности, с посебним нагласком на српски контекст таквих истраживања.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања и семинарске дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање и упознавање са садржајем предмета
проф. др Иван Ковачевић, проф. др Данијел Синани, доц. др Ивана Гачановић и доц. др Марија Брујић – први семестар; проф др. Сенка Ковач, проф. Др Милош Миленковић и доц. Др Марко Пишев – други семестар

2. недеља
предавање - ЕУ као нови антрополошки „терен“
Теоријско-методолошки приступи истраживању ЕУ у свету и тематске оријентације Теоријско-методолошки приступи истраживању ЕУ у домаћем научном контексту и тематске оријентације Дискусија: Разматрање додатних тематских усмерења и методолошких приступа у антрополошком проучавање ЕУ (Доц. др Ивана Гачановић)

3. недеља
предавање - Развој и актуелизација идеје наднационалног европског идентитета
Контекст и основне одлике развоја „културних политика“ ЕУ и „логика“ креирања „европског идентитета“; Сличности и разлике пројекта изградње „европског идентитета“ са пројектима изградње нација Дискусија: Улога интелектуалних елита у пројекту изградње европског идентитета (Доц. др Ивана Гачановић)

4. недеља
предавање - Критичко разматрање носећих концепата „европског идентитета“
Антрополошке крике употребе појмова „култура“, „културна различитост“, „идентитет“ у дискурсу ЕУ; Индивидуализам и појмови колективне свести, менталитета, колективног идентитета у дискурсу ЕУ Дискусија: Контроверзе европског неолибералног „мултикултурализма“ (Доц. др Ивана Гачановић)

5. недеља
предавање - Европске идеје и српска антропологија (18-19. век)
Европско просветитељство и антропологија. Европско просветитељство и Србија. Однос просветитељства и романтизма. Романтичарска основа етнологије у Европи. Романтизам и српска етнологија (проф. др Иван Ковачевић)

6. недеља
предавање - Европске идеје и српска антропологија (19-20. век)
Географија и етнологија у Европи и Србији. Први српски етнолози и њихово европско образовање 1918-1941. Социјалистички период: конзервативизам и марксизам. Европске идеје и српска антропологија (18-20 в. век) – Географија и етнологија у Европи и Србији. Први српски етнолози и њихово европско образовање. Први професори етнологије у србији и њихово образовање у Немачкој и Аустрији. 1918-1941. Социјалистички период: конзервативизам и марксизам (Проф. Иван Ковачевић)

7. недеља
предавање - Европске идеје и српска антропологија (20-21. век)
Обнова контаката са европском етнологијом/антропологијом. Функционализам и антропологија. Структуралистички утицај у српској етнологији. Модернизација и антропологизација српске етнологије. Србија и Европа у савременој антропологији (проф. др Иван Ковачевић)

8. недеља
предавање - Антропологија европеизације
Увод у Антропологију европеизације (општи преглед); Европеизација Источне Европе и Балкана (доц. др Марија Брујић)

9. недеља
предавање - Миграције и Европска унија
Европеизација миграцијских политика; Србија у процесу Европеизације миграцијских политика (доц. др Марија Брујић)

10. недеља
предавање - Евроинтеграције Србије
Европска унија као оквир „нормалности“ (квалитета живота); Српска православна црква и ЕУ; Србија: између Балкана и ЕУ, између насиља и послушности и између прошлости и будућности (доц. др Марија Брујић)

11. недеља
предавање - Европски корени религијског и културног плурализма
проф. др Данијел Синани

12. недеља
предавање - Нове религије у Европи - антрополошка перспектива
проф. др Данијел Синани

13. недеља
предавање - Нове религије на Балкану као пробни камен религијског и културног плурализма
проф. др Данијел Синани

14. недеља
предавање - Рекапитулација и дискусија о садржају предавања.
Колективне консултације. Припрема испита.

15. недеља
предавање - Испит
Одбрана писаног рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Списак обавезне и информативне литературе, заједно са хрестоматијом, студенти добијају на уводном предавању.
↑↑↑