Етнологија и антропологија

Курс:
Научно објашњење у антропологији (докт.)
Предавачи: др Нина Куленовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Kurs je posvećen različitim tipovima objašnjenja u sociokulturnoj antropologiji. Na kursu se ispituje u kakvoj vezi stoje promene teorijsko-metodoloških okvira u istoriji discipline sa promenama u poimanju antropološkog objašnjenja. Kurs započinje opštim internalističkim razmatranjem formalne strukture naučnog objašnjenja, uz nužan oslonac koji se pronalazi u filozofiji nauke, opštoj metodologiji nauka i u metodologiji etnologije i antropologije. Nakon toga, kurs se usredsređuje na eksternalističku analizu faktora koji su u sociokulturnoj antropologiji dovodili do transformacije poimanja antropološkog objašnjenja.
Циљ изучавања курса: Cilj izučavanja kursa jeste nadograđivanje osnovnih metodoloških znanja stečenih na osnovnim studijama. Kurs će biti od pomoći studentu da kritički sagleda različite tipove objašnjenja u antropologiji i izabere eksplanatorni okvir najprimereniji predmetu i cilju svoje teze. U idealnom slučaju, kurs će pomoći studentu da metodološki fundira svoju tezu kako bi relevantne fenomene ili procese koji čine predmet teze što adekvatnije artikulisao, opisao, razumeo i objasnio.
Предуслови за полагање: Nema posebnih preduslova, osim preduslova predviđenih statutom Fakulteta. Poželjno je znanje engleskog jezika. Obaveze studenta sastoje se od pisanja seminarskog rada na zadatu temu. Odabir teme vrši se u konstultaciji s predmetnim nastavnikom.
Облици наставе: Predavanja, seminari i konsultacije koji su prilagođeni konkretnim temama kojim se studenti u svojim tezama bave. Nastava se odvija u drugom semestru.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Boas, Franz. 1887. The Study of Geography. In George W. Stocking Jr. (ed.). 1996. Volksgeist as Method and Ethic. Boasian Ethnography and Anthropological Tradition, 9-17. Madison, Wisconsin: University od Wisconsin Press.
Hollis, Martin & Steven Lukes (eds.). 1982. Rationality and Relativism. Oxford: Blackwell.
Nejgel, Ernest. 1974[1961]. Struktura nauke. Beograd: Nolit.
Little, Daniel. 1991. Varieties of Social Explanation. San Francisco: Westview Press.
Risjord, Mark W. 2000. The Politics of Explanation and the Origins of Ethnography. Perspectives of Science 8(1): 29–52.
Salmon, Wesley C. 1989. Four Decades of Scientific Explanation. Minnesota: University of Minnesota Press.
Turner, Stephen P. & Mark W. Risjord (eds.). 2007. Philosophy of Sociology and Anthropology. Amsterdam: Elsevier.
Von Wright, G. H. 1975. Objašnjenje i razumevanje. Beograd: Nolit.
↑↑↑