Етнологија и антропологија

Курс:
Етнологија Новог света (осн.)
У оквиру предмета: Етнологија Новог света
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Премет чине основна знања о културама Новог света, изложених према времену настанка, значају и географској распрострањености. Издвојени су најстарији културни хоризонти у Северној Америци, Мезоамерици и Јужној Америци до 16. века.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти усвоје релевантна основна знања о културама Новог света, а кроз интерактивну дискусију на часовима развију способност за критичку интерпретацију презентованог текстуалног и визуелног материјала.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање предмета Етнологија Новог света.Студенти су обавезни да активно похађају наставу, континуирано читају одговарајућу литературу и учествују у дискусијама.
Облици наставе: Настава на предмету Етнологија Новог света одвија се кроз предавања и дискусионе групе, током четири часа недељно. Предавања прате ауторске презентације предметног наставника,доступне студентима
План курса:

1. недеља
предавање - Културни хоризонти у Северној Америци
Циљ уводног предавања је да студенте упути у релевантну литературу о културним хоризонтима у Новом свету до 16. века не. Издвојени су културни хоризонти по а) времену формирања, б) културном значају и в) географској распрострањености. Издвојени су приступи Мајкла Коа, Макса Улеа и Мигуела Коварубијаса и других аутора. У Северној Америци издвојене су културе Кочиз,Моголон, Хохокам и Анасази, као и културе на југо-истоку(Мисисипи)

2. недеља
предавање - Културни хоризонти у Мезоамерици-Олмечки културни хоризонт
Циљ овог предавања је да студенте упути у релевантну литературу о мезоамеричким културама(Олмеци, Теотехиуакан, Запотеци, Мистеци, Толтеци, Тотонаци, Маје и Астеци. Културни хоризонти ће бити анализирани по а) времену настанка, б) културном значају, в) географској распострањености. Олмечки културни хоризонт – новија истраживања (олмечки културни хоризонт као »mother culture« свих каснијих култура, укључујући Маје и Астеке.)
Литература: Литература: T.Kaufman and J.Justeson, Epi-Olmec Hieroglyphic Writing and Texts. Elektronski dokument, 2.1-2.5. George E.Stuart"New light on the Olmec"National geographic,vol.184,N.5,nov1993,88-115

3. недеља
предавање - Културни хоризонти на северозападу Мезоамерике
На овом предавању биће издвојени важни центри на северозападу Мезоамерике. Циљ предавања је да студенте упозна са значајем Теотихуакана. На овом примеру приказаћемо тешкоће у »читању« предмета материјалне културе када се они преместе из једног "матичног"центра (Теотихуакан)у други "нематични" центар (Теночтитлан).
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 101-116, 127-129. Погл. и ново издање из 2005.

4. недеља
предавање - Запотечки и мистечки културни хоризонти
Анализирани су материјални извори у Монте Албану и Митли као пример прожимања и мешања запотечке и мистечке културе.
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 123-127, 145-151. Погл. и ново издање из 2005. Презентације предавања предметног наставника на cd-у

5. недеља
предавање - Толтечки и тотоначки културни хоризонти
Циљ овог предавања је да укаже на значај толтечког и тотоначког културног хоризонта. Посебна пажња биће повећена утицају толтечког културног хоризонта на културу Маја.
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 120-123, 135-145. Погл. и ново издање из 2005. Илустрације и презентације пердавања предметног наставника на CD-у.

6. недеља
предавање - Културни хоризонт Маја
Циљ предавања је упознавање студената са значајем културног хоризонта Маја. Уз активно учешће студената анализираћемо две важне области под културним утицајем Маја – једну на територији данашње Гватемале, Белизеа и Салвадора, и другу на територији Мексика. Указаћу на значај појединих центара културе Маја – Тикала, Паленка, Бонампака, Мајапана и Ћићен Ице
Литература: M.D.Coe, Mауа, NY: Thames and Hudson, 1966, 26-52, 95-137. Илустрације и презентације свих предавања предметног наставника на CD-у.

7. недеља
предавање - Астечки културни хоризонт
Циљ предавања је да укаже на значај астечког културног хоризонта од 12-16. века не. Указаћу и на значај Морганових истраживања астечке конфедерације и специфичног проблема - да ли су Астеци живели у феудалној империји?
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 152-158. Погл. и ново издање из 2005. Илустрације и презентације са CD-а. Морган, Л. Х. 1981 Древно друштво. Београд: Просвета, 181-204. Илустрације и презентације са CD-а.

8. недеља
предавање - Религијске представе и религијска пракса у Мезоамерици
Циљ овог часа је да укаже на значај календара у религијској пракси, као и смисао и значење жртвовања.
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 169-174; M.D.Coe, Mауа, NY: Thames and Hudson, 1966, 149-156. Погл. и нова издања из 2005. Илустрације и презентације предавања наставника на CD-u.

9. недеља
предавање - Календар и представе о времену
Циљ часа је да студенте упозна са представама о времену и календару у Мезоамерици, код Олмека, Запотека, Мистека, Астека и Mаја. Илустрације и презентације наставника на CD-у.
Литература: M.D.Coe, Mexico, NY: Thames and Hudson, s.a, 170-171. M.D.Coe, Mауа, NY: Thames and Hudson, 1966, 156-174. Погл. и нова издања из 2005. Илустрације и презентације предавања наставника на CD-u

10. недеља
предавање - Преинкаички културни хоризонти
На предавањима ће се студенти упознати са најзначајнијим културним хоризонтима пре Инка: Ћавин, Паракас, Наска, Моћика, Тиaуанако, Ћимор, с посебним освртом на њихов утицај на културни хоризонт Инка.
Литература: S.Izquierdo-Todorović, Preinkaičke kulture u: Rozita Levi (ur.), Latinska Amerika i savremeni svet, Beograd 1995, 111-119. Илустрације и презентације предавања предметног наставника на CD-u.

11. недеља
предавање - Културни хоризонт Инка
На предавањима ће се студенти упознати са културним хоризонтом Инка са циљем да се укаже на његов локални и шири значај.
Литература: Илустрације и презентације предавања предметног наставника на CD-u

12. недеља
семинар - "Краљевски коментари о Инкама" као етнографски извор
Циљ семинарске дискусије је да установи ограничења и могућности третирања конкретног дела као етнографског извора.
Литература: de la Vega, G. »el Inka« 1975 Kraljevski komentari o Inkama. Beograd: Prosveta,7-320

13. недеља
предавање - Инке и острвске културе
Циљ овог часа је да студенте упозна за различитим тумачењима локалног или ширег утицаја културе Инка на примеру Ускршњих острва

14. недеља
семинар - "Судар" или сусрет Старог и Новог света
Литература: Senka Kovač, "Veze zapadne Afrike i Južne Amerike",u: R.Levi (ur.), Latinska Amerika i savremeni svet, Beograd 1995

15. недеља
вежбе - "Судар" или сусрет Старог и Новог света
↑↑↑