Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
17.9. у 10:30h 509

Материјална култура Србије (прва година уписана 2015) + за студенте који студирају по ст.пр.09 a нису положили завршни тест
21.9. у 10h 508

Увод у етнол. и антропологију
18.9. у 12h 509

Антропологија етницитета
20.9. у 10h 508 и 509

Антропологија религије
23.9. у 12h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
24.9 у 10h 509

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
16.9. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
19.9. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
20.9. у 8h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
23.9. у 13h 509

Народна религија Срба
18.9. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
16.9. у 15h 508

Антропологија Новог света
17.9. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
24.9. у 14h к663

Антропологија света - компаративна религија
25.9. у 12h 101

Визуелна антропологија
21.9. у 10h к557Т р е ћ а г о д и н а
Нац.етнологија/антропологија - Религија и род
23.9. у 12h 509

Антропологија рода и сродства
25.9. у 12h 101

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
20.9. у 8h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
17.9. у 12h 509

Урбана антропологија
16.9. у 11h к664

Општа методологија етнологије и антропологије
24.9. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
21.9. у 11h 508

Политичка антропологија
26.9. у 14h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
18.9. у 12h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
19.9. у 9h к558

Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине - Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
16.9. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
18.9. у 15h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
20.9. у 10h 508 и 509

Антропологија Европске уније
17.9. у 17:30h Институт за етнологију и антропологију, IV спрат

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
26.9. у 12h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
23.9. у 14h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
17.9. у 14h 509

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
25.9. у 12h 101

Антропологија популарне културе
24.9. у 13h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
21.9. у 11h 508
↑↑↑