Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
21.1. у 10:30h 508

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
18.1. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
17.1. у 13h 508

Антропологија етницитета
20.1. у 10h 508

Антропологија религије
22.1. у 11h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
15.1. у 9h 101

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
16.1.у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
24.1. у 14h k558

Антропологија материјалне културе
23.1. у 9h 508

Етнолошке и антрополошке теорије проф.Бошковић
22.1. у 13h 509

Народна религија Срба
15.1. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, Војислав Станимировић
21.1. у 12h k668

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
17.1. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
20.1. у 14h k663

Антропологија света - компаративна религија (Етнологија света - компаративна религија (упис оцена))
22.1. у 12h 509

Визуелна антропологија (+ стари студенти Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић)
18.1. у 14h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
21.1. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
23.1. у 9h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
14.1. у 12h 508

Урбана антропологија
17.1. у 11h k664

Општа методологија етнологије и антропологије

Национална етнологија/антропологија - Одевање
18.1. у 11h 508

Политичка антропологија
18.1. у 11h 509

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
15.1. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Религија и род
22.1. у 11h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
14.1. у 15h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)(за све генерације)
17.1. у 16h k583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)(за све генерације)
20.1. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
22.1. у 9h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
20.1. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет) (за све генерације)
21.1. у 13h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
15.1. у 9h 101

Aнтропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура и Антропологија фолклора
16.1. у 11h 509

Антропологија Европске уније
20.1. у 15h Институт за етнологију и антропологију IV спрат

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
24.1. у 14h k558
↑↑↑