Етнологија и антропологија

 • политичка антропологија
  етнологија и историјска антропологија балканских друштава
  визуелна антропологија
  историја и политика етнологије и антропологије
  процеси придруживања ЕУ
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1991 - магистарске студије - ШКОЛА ЗА ВИСОКЕ СТУДИЈЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА,ПАРИЗ,ФРАНЦУСКА
  (тема: УПОТРЕБЕ ТРАДИЦИЈЕ. ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ПРОМЕНА РИТУАЛНЕ ПРАКСЕ У СЕЛИМА СРБИЈЕ)
 • 2008 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Нео-традиционалистичке идеје у јавном и политичком животу Србије крајем 20. века)
 • 2013 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1994 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ-СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ-СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА КУЛТУРЕ-СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 2009 -  2009 -  1. Cultures and Societies of Eastern Europe 2. Visual Anthropology - A Glass Eye on the Balkans
  University of Pittsburgh, Department of Anthropology, Pittsburgh, САД (гостујући професор)
 • 2009 -  Golgotha and Resurrection: Destiny Myths, Victimization, and Nationalism in Early Serbian Cinematography
  University of Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies (CREES), Pittsburgh, САД (предавање по позиву)
 • 2009 -  Golgotha and Resurrection: Destiny Myths, Victimization, and Nationalism in Early Serbian Cinematography
  University of Chicago, Center for East European and Russian/Eurasian Studies (CEERS), Chicago, САД (предавање по позиву)
 • 2001 -  From the Politics of Serbian Ethnology to the Anthropology of Serbian Politics
  National Museum of Ethnology, Osaka, Јапан (предавање по позиву)
 • 2001 -  From the Politics of Serbian Ethnology to the Anthropology of Serbian Politics
  Tokyo Metopolitan University, Islamic Area Studies/Nations, Religions and Islam, Tokyo, Јапан (предавање по позиву)
 • 2011 -  The Causes of the Retreat and the Challenges of the Return of the Real in Anthropology
  8th conference of the Society for Cultural Anthropology from Romania SACR, Bucharest, Romania (предавање по позиву)
 • 2011 -  Can Reflection on Modernity be Modern again in Post-Postmodern Southeast Europe?
  6th InASEA Conference Southeast European (Post) Modernities, Plenary Session II, Regensburg, Germany (предавање по позиву)
 • 2009 -  2009 -  HISTORY OF ETHNOLOGY IN THE BALKANS
  IV Konitsa International Summer School in Anthropology, Konitsa, Greece (циклус предавања)
 • 2012 -  Les débats sur les minorités en Serbie : le cas des homosexuels et des handicapés
  Université de Nice - Sophia Antipolis, Master d’Ethnologie, Nice, France (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  The Anthropology of Disability
  VIII Konitsa International Summer School in Anthropology, Konitsa, Greece (циклус предавања)
 • 1992 -  EASA (European Association of Social Anthropologists)  (чланство)
 • 2000 -  InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)  (чланство)
 • 2006 -  Редакција часописа Етноантрополошки проблеми  (чланство)
 • 2008 -  Савет Међународног фестивала етнолошког филма, Београд.  (чланство)
 • 2005 -  2011 - Културни идентитети у процесима европских интеграција и регионализације ев. бр. 147035
  Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
 • 2006 -  2010 - Просвећеност у европском, регионалном и националном контексту: историја и савременост, ев. бр. 149029
  Институт за филозофију и друштвену теорију
 • 2011 -  Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска Унија, (177018)
  Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду (индивидуална тема: “Културне политике и мањински идентитети у Србији и Европска Унија”)
 • 2006 -  2010 - Просветитељство у европском, регионалном и националном контексту: историјске и савремене перспективе, (149029)
  Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд (индивидуална тема: “Нови друштвени покрети и процеси демократизације”.)
 • 2007 -  2008 - Towards an Anthropology of Hope? Comparative Post-Yugoslav Ethnographies
  University of Manchester - University of Chicago (Is There Still Hope for Hope? Globalist Re-appropriations of New Social Movements. )
 • 2005 -  2008 - Dioscuri. Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession.
  Institute for Human Sciences, Vienna / Centre for Policy Studies, CEU, Budapest (“A Case Study of the First Agricultural Twinning Project in the Serbian Ministry of Agriculture”.)
 • 2005 -  2011 - Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације, (147035)
  Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду (индивидуална тема: “Реформа јавне администрације у Србији и процеси европске интеграције”.)
 • 2008 -  2012 - Local State and Social Security in Rural Hungary, Romania and Serbia
  Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale (Local State Reform and Social Security in Rural Serbia)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑