ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Основе педагогије са дидактиком, - за студенте који полажу један од колоквијума
7.jул у 11ч. Амфитеатар

Психологија за наставнике, писaни испит
11. јул у 18.30 Амфитеатар и сала 101

Основе педагогије са дидактиком, писани испит
8.јул у 9ч. Амфитеатар


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
11. јул у 18.30 Амфитеатар и сала 101

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
8.јул у 9ч. Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
7.јул у 13.30ч. Учионица ЦОН

Наставник као истраживач - предаја предиспитних задатака слањем на имејл наставника
до 8. јула у 16:00

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
7.јул у 12.30 ЦОН Кабинет, или ел. поштом

Методе и технике наставног рада
7.јул у 12.30 ЦОН Кабинет, или ел. поштом

Школска пракса 1 - предаја портфолија слањем на имејл olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
до 8. јула
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
28.08. у 18:15 Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
24.8. 20h Aмфитеатар


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
28.08. у 18:15 Амфитеатар

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
24.8. 20h Aмфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
24.8. 16h Учионица ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
24.8. 15ч. ел. поштом или у кабинету

Методе и технике наставног рада / Интерактивна (предаја испитних задатака)
24.8. 15ч. ел. поштом или у кабинету

Школска пракса 1 - слање портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 24.08.
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
11.09. у 17:30 Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
17.9. 11ч. Амфитеатар


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
11.09. у 17:30 Амфитеатар

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
17.9. 11ч. Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
17.9. 11ч. Амфитеатар

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
17.9. 13ч. ел.поштом или у кабинету

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
17.9. 10ч. ел.поштом или у кабинету

Методе и технике наставног рада/Интерактивна (предаја испитних задатака)
17.9. 13ч. ел.поштом или у кабинету

Школска пракса 1 - слање портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 09.09.
Основне студије - ЦОН
Основе педагогије са дидактиком
29.09.2020. 17.30ч. Амфитеатар


Мастер студије - ЦОН
Основе педагошког образовања
29.09.2020. 17.30ч. Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави
29.09. 2020. 15.30ч. Кабинет ЦОН

Наставник као истраживач
29.09.2020. 14.30ч. Кабинец ЦОН

Методика праћења и оцењивања - предаја исп.радова
29.09.2020. 14ч Кабинет ЦОН или ел.поштом


Основне студије - ЦОН
Психологија за наставнике
23.09. у 11.00 Амфитеатар


Мастер студије - ЦОН
Школска пракса 1 - предаја портфолија на имејл olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
до 22.09.2020.

Школска пракса 1 - усмени испит
у договору са наставником


↑↑↑