ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике, писмени испит
24.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
У договору са наставником

Психологија за наставнике, писмени испит (септембарски продужени)
28.09.2018. у 18:00 ЦОН


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писмени испит
24.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Планирање и евалуација у настави, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методе и технике наставног рада / Интерактивна (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија)
19.09.2018. до 18:00 електронским путем

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писмени испит)
29.09.2018. у 12:00 ЦОН

Школска пракса 1
У договору са наставником

Школска пракса 2
У договору са наставником


↑↑↑