ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
2.6.2020. 9.30, 13.30, 15, 17 Амфитеатар

Психологија за наставнике, писани испит
Испит ће се одржати 03.06.2020. Полагање ће бити организовано у терминима од 14.00 и 16.30. Распоред по терминима ће бити објављен на мудл страници предмета Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
2.6.2020. 10.30, 12 Учионица ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника
4.6.2020. 10ч. кабинет ЦОН

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)
3.6.2020. предаја испитних радова ел. поштом

Интерактивна настава
3.6.2020. предаја испитних радова ел. поштом

Планирање и евалуација у настави
4.6.2020. 11ч. кабинет ЦОН

Психологија развоја и учења, писани испит
Испит ће се одржати 03.06.2020. Полагање ће бити организовано у терминима од 14.00 и 16.30. Распоред по терминима ће бити објављен на мудл страници предмета Амфитеатар

Школска пракса 1
Рок за предају портфолија је 01.06.2020. на имејл адресу olja.jovanovic@f.bg.ac.rs. Термин усменог испита ће бити одређен у договору са наставником.
Основне студије
Основе педагогије са дидактиком, - за студенте који полажу један од колоквијума
7.jул у 11ч. Амфитеатар

Психологија за наставнике, писaни испит
11. јул у 18.30 Амфитеатар и сала 101

Основе педагогије са дидактиком, писани испит
8.јул у 9ч. Амфитеатар


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
11. јул у 18.30 Амфитеатар и сала 101

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
8.јул у 9ч. Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
7.јул у 13.30ч. Учионица ЦОН

Наставник као истраживач - предаја предиспитних задатака слањем на имејл наставника
до 8. јула у 16:00

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
7.јул у 12.30 ЦОН Кабинет, или ел. поштом

Методе и технике наставног рада
7.јул у 12.30 ЦОН Кабинет, или ел. поштом

Школска пракса 1 - предаја портфолија слањем на имејл olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
до 8. јула


↑↑↑