БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Списак са бројем поена који су кандидати освојили на пријемном испиту

АНДРАГОГИЈА (пре приговора)

АНДРАГОГИЈА (након приговора)

АРХЕОЛОГИЈА (пре приговора)

АРХЕОЛОГИЈА (након приговора)

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА (пре приговора)

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА (након приговора)

ИСТОРИЈА (пре приговора)

ИСТОРИЈА (након приговора)

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (пре приговора)

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (након приговора)

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ (пре приговора)

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ (након приговора)

ПЕДАГОГИЈА (пре приговора)

ПЕДАГОГИЈА (након приговора)

ПСИХОЛОГИЈА (пре приговора)

ПСИХОЛОГИЈА (након приговора)

СОЦИОЛОГИЈА (пре приговора)

СОЦИОЛОГИЈА (након приговора)

ФИЛОЗОФИЈА (пре приговора)

ФИЛОЗОФИЈА (након приговора)

↑↑↑