Археологија

7
 
Дец
 
2017
Приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1978/1
Београд, 07.12.2017.године


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Филозофски факултет у Београду обавештава да ће приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић за радно место доцент, са 70% пуног радног времена, за ужу научну област Археологија бити одржано дана 14.12.2017. године са почетком у 13 часова на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у сали 410, са темом предавања: „Исхрана и здравствени статус становника централног Балкана у раном неолиту.“

Стручни сарадник
за радне односe
Ђорђевић Радмила с.р.↑↑↑