Археологија

Уметност, друштво и религија у палеолиту
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Курс се бави археолошким сведочанствима о друштвеном и духовном животу палеолитских заједница. У оквиру курса биће размотрени: предметна и пећинска уметност, сахрањивање, култни предмети, сакрални објекти и њихова друштвена улога.
Циљ изучавања предмета: а) Стицање општих знања о уметности, друштву и систему веровања у палеолиту.б) Упознавање са главним темама и проблемима везаним за проучавање уметности, друштва и система веровања у палеолиту.ц) Овладавање литературом и подацима из литературе.д) Усмена презентација рада на задату тему.е) Овладавање техником писања научног рада (семинарски рад). ф) Учешће у дискусијама о појединим питањима.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари, вежбе.
Обавезе студената: Похађање наставе, презентација рада на часу, семинарски рад.
Постојећи курсеви:
↑↑↑