Археологија

Основне академске студије археологије (2009/2010)
Курс:
Археозоологија (осн.)
У оквиру предмета: Археозоологија
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Богдановић доцент
Број бодова: 4.00
обавезни предмет
Садржај предмета: Предмет проучавања археозоологије, класификација животињског света и правила таксономске номенклатуре, коштано ткиво, зуб, скелет, идентификација, примитомљавање животиња, припитомљавање пса, говечета, овце и козе, свиње, секундарна експлоатација животиња, припитомљавање коња, мачке, остаци птица, риба, херпетофауне, бескичмењака на археолошким налазиштима, модификације остеолошког материјала, касапљење, коштане алатке, археофауне Србије.
Циљ изучавања предмета: Студент се оспособљава да самостално врши таксономску одредбу фаунистичких остатака, примењује различите методе анализе археозоолошког материјала и интерпертира резулатате археозоолошких истраживања.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања.
План курса:
1. недеља
предавање - Археозоологија, предмет проучавања.
Археозоологија, предмет проучавања. Методе сакупљања и истраживања.
2. недеља
предавање - Тафономија
Тафономија. Тафономски процеси.
3. недеља
предавање - Таксономија.
Правила зоолошке номенклатуре. Називи домаћих врста животиња.
4. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара
Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара.
5. недеља
предавање - Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости, пола
Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости на основу замене,истрошености, висине зубне круне. Одређивање пола животиње на основу зуба.
6. недеља
предавање - Сезоналност.
Методе одредбе сезоналности насељавања на основу фауне.
7. недеља
предавање - Лов. Ловне врсте.
Лов и стрвинарење. Историја лова. Најважније ловне врсте: јелен, дивља свиња, срна, ирвас, бизон.
8. недеља
- - Тест 1.
Писмена провера знања.
9. недеља
предавање - Доместикација. Пас.
Припитомљавање животиња: где, када, зашто?. Основне карактеристике процеса припитомљаваља. Пас.
10. недеља
предавање - Припитомљавање економски значајних домаћих животиња.
Припитомљавање економски значајних домаћих животиња. Припитомљавање овце и козе. Припитомљавање говечета. Припитомљавање свиње.
11. недеља
предавање - Секундарна експлоатација животиња.
Примарна и секундарна употреба животиња. Припитомљавање коња. Припитомљавање мачке.
12. недеља
предавање - Птице, херпетофауна, рибе, мекушци
Остаци птица на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци риба на археолошким налазиштима. Остаци мекушаца на археолошким налазиштима.
13. недеља
предавање - Трагови на костима. Коштане алатке
Трагови на костима. Трагови касапљења и трагови обраде. Коштане алатке
14. недеља
предавање - Археофауне Србије
Плеистоценска фауна Србије: фосилни остаци из алувијалних, лесних и пећинских наслага. Фаунистички остаци са палеолитских налазишта у Србији. Остаци животиња на мезолитским, неолитским, античким и средњевековним налазиштима у Србији.
15. недеља
- - Тест 2.
Писмена провера знања.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Rider Arheozoologija, 49 str.
Clutton-Brock J., 1999: A Natural History of Domesticated Mammals, Cambridge Univ.Press, London: 34-45, 52-61, 71-90.
Davis, S. J. M., 1987. The Archaeology of Animals. Batsford, London: 29-42, 47-69, 88-94, 108-112, 123-132, 130-149, 152-165.
O’Connor, T. 2000: The archaeology of animal bones, Texas A&M University Press, College Station: 13-26, 119-127.
Reitz, E. J. and Wing, E. S, 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge: 57-64, 143-178, 159-160.
↑↑↑