Археологија

 • Међуодноси на Блиском истоку у IV миленијуму
  Проучавања египтолошког материјала у Србији, са тежиштем на мултидисцилинарним истраживањима Београдске мумије.
  Теоријски концепти, модели и интеракција археологије са антропологијом и другим дисциплинама
  Иконографија моћи, идеолошки обрасци, религија и магија Блиског истока.
  Формативни период државе у Египту, Накада култура
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОДНОСИ ИЗМЕЂУ КАНААНАЦА И ЕГИПЋАНА ДО КРАЈА ВЛАДАВИНЕ НАРМЕРА)
 • 2003 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕВОЛУЦИЈА ГЕРЗЕШКЕ КУЛТУРЕ:УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ ЧИНИОЦИ)
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА)
 • 2009 -  2009 -  Hegemony for Beginners: Egyptian Activity in the Southern Levant during the Second Half of the Fourth Millennium B.C, State Formation
  Yale University, New Haven, USA (предавање по позиву)
 • 1986 -  2008 - Српско археолошко друштво  (чланство)
 • 1988 -  2013 - International Association of Egyptologists  (чланство)
 • 2005 -  2008 - Уредник Гласника Српског археолошког друштва  (чланство)
 • 1991 -  1991 - Иницијатор оснивања секције ѕа археологију Блиског истока САД  (чланство)
 • 2004 -  2004 - Уредник посебних издања САД у области археологије Блиског истока  (чланство)
 • 2007 -  2008 - Члан редакције повремених иѕдања Српског археолошког друштва  (чланство)
 • 2003 -  2011 - Српско археолошко друштво  (Председник секције за археологију Блиског истока)
 • 2013 -  2013 - The American Schools of Oriental Research  (чланство)
 • 2005 -  2010 - АРХЕОЛОШКА ГРАЂА - ОСНОВА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ КОНТИНУИТЕТА У ПРАИСТОРИЈИ И АНТИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ (ев.бр. 147041)
  Филоѕофски факултет (Обрада и категоризација експоната староегипатског порекла на тлу Србије и осврт на формативни период)
 • 2011 -  2015 - Археолошка култура и идентитет на западном Балкану
  Филозофски факултет, Министарство науке, ев. бр. 177008 (припрема и публиковање научних резултата)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑