Археологија

 • 1983 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1988 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТОПОГРАФИЈА И ТИПОЛОГИЈА ПРАИСТОРИЈСКИХ ТУМУЛА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ)
 • 1996 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДОЊА БРЊИЦА-ГЕНЕЗА,РАЗВОЈ И ХРОНОЛОГИЈА)
 • 2008 - виши научни сарадник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ-АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1997 - научни сарадник - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - истраживач-сарадник - Филозофски факултет у Београду
 • 1984 - стручни сарадник - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 -  2010 - АРХЕОЛОШКА ГРАЂА – ОСНОВА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ КОНТИНУИТЕТА У ПРАИСТОРИЈИ И АНТИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ евиденциони број: 147041
  Филозофски факултет Београд
↑↑↑