Археологија

 • Неолит југоисточне Европе
  Породица и домаћинство у праисторији
  Социјална и економска организација раних земљорадника и сточара
  Неолит и савремено друштво
 • 2003 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАЛАЗИ У ЗАТВОРЕНИМ СРЕДИНАМА НЕОЛИТСКОГ НАСЕЉА НА БАЊИЦИ)
 • 2010 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДОМАЋИНСТВО И ЗАЈЕДНИЦА У КАСНОМ НЕОЛИТУ ЦЕНТРАЛНОГ БАНАТА)
 • 2010 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРАИСТОРИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРАИСТОРИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2011 -  2014 - Биоархеологија древне Европе: људи, биљке и животиње у праисторији Србије
  Филозофски факултет у Београду (руководилац подпројекта)
 • 2010 -  Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној Србији, 5 000 - 2 500 пр.н.е.
  Филозофски факултет у Београду (руководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Транзициони процеси у неолиту југоисточне Европе
  Министарство науке Републике Србије (Проучавање социокултурног контекста неолитских заједница на централном Балкану)
 • 2007 -  2010 - Публиковање и заштита културне баштине западне Бачке – Доња Брањевина
  Народна библиотека Бранко Радичевић, Музејска јединица Оџаци (Координатор научног дела пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑