Археологија

 • Српска средњовековна уметност
  Византијска уметност
  Источнохришћанска уметност средњег века
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЗНАЧАЈ ПРВОГ ПУТОВАЊА СВЕТОГ САВЕ У ПАЛЕСТИНУ ЗА АРХИТЕКТУРУ И ЖИВОПИС СРЕДИШТА СРПСКЕ АРХИЕПИСКОПИЈЕ)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МАНАСТИР СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА-ИСТОРИЈА И ЖИВОПИС)
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2010 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2005 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРЕДЊЕВЕКОВНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 2004 -  2004 -  Artistic Work of Michael Astrapas and Eutychios
  Okayama University, Окајама, Јапан (предавање по позиву)
 • 2009 -  2009 -  The Painter Eutychios – Father of Michael Astrapas and Protomaster of the Frescoes in the Church of the Virgin Peribleptos in Ohrid?
  Aristotle University of Thessaloniki , Солун, Грчка (предавање по позиву)
 • 2005 -  2011 -  Историја уметности 1: од преисторије до краја средњег века; Историја уметности 2: од ренесансе до краја 20. вијека
  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2001 -  члан редакције часописа "Зограф"  (чланство)
 • 2003 -  члан редакције часописа "Зборник Народног музеја у Београду"  (чланство)
 • 2007 -  члан редакције часописа "Зборник за ликовне уметности Матице српске"  (чланство)
 • 2008 -  главни уредник часописа "Зограф"  (чланство)
 • 2004 -  члан Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске  (чланство)
 • 2007 -  Члан стручне редакције за уметност и архитектуру Српске енциклопедије  (чланство)
 • 2007 -  члан редакције зборника "Ниш и Византија"  (чланство)
 • 2010 -  Члан редакције часописа Зборник радова Византолошког института  (чланство)
 • 2010 -  Члан Одбора за историју уметности САНУ  (чланство)
 • 2011 -  Члан Научног већа Византолошког института САНУ  (чланство)
 • 2012 -  Члан Византолошког комитета Србије  (чланство)
 • 2012 -  Члан организационог одбора 22. Међународног конгреса византолога у Београду  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Српска и византијска уметност у позном средњем веку
  Филозофски факултет у Београду
 • 2011 -  2014 - Традиција, иновација и идентитет у византијском свету
  Византолошки институт САНУ  (сарадник)
 • 2005 -  2008 - Српске црквене задужбине у Македонији, тема: Српски средњовековни живопис и иконопис
  Матица српска, Нови Сад
 • 2009 -  2012 - Српско средњовековно сликарство тема: Иконографија српског средњовековног сликарства
  Матица српска, Нови Сад
 • 2011 -  2014 - Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
  Филозофски факултет у Београду (руководилац)
↑↑↑