Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни + продужени)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.

Одлука о продужењу испитног рока

  • папирна пријава испита: до 27.09.2018. (до 12:00 или до 14:00 у зависности од радног времена секретара одељења)
  • жута пријава за прво и друго пријављивање испита
  • розе пријава за треће и свако наредно пријављивање испита
  • испити ће се одржавати: од 26. до 30.09.2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
26.09. у 16.00 268

Општа психологија
25.09. у 12.00 105

Основи педагогије
20.09. у 9.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
21.09. у 14.00  24.09. у 12.00, амф. амф.

Историја образовања одраслих
18.09. у 11.00 103

Основи психологије личности
25.09. у 12.00 105

Андрагошка дидактика
24.09. у 12.00 104

Компаративна андрагогија
18.09. у 11.00 103

Образовање одраслих и економски развој
26.09. у 10.00 103

Основе психологије учења
25.09. у 12.00 105

Основи социјалне психологије
20.09. у 11.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
21.09. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
17.09. у 12.00  17.09. у 12.00, 211 213

Филозофија образовања одраслих
19.09. у 11.00 105

Андрагогија рада
17.09. у 11.00 104

Андрагогија рада (по старом програму)
17.09. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
23.09. у 11.00 103

Систем и организација образовања одраслих
23.09. у 11.00 103

Теорија организације образовања
23.09. у 11.00 103

Учење одраслих
19.09. у 12.00 101

Методологија андрагошких истраживања
26.09. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
26.09. у 11.00 амф.

Истраживачке орјентације у андрагогији
26.09. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
26.09. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
26.09. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
24.09. у 12.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
24.09. у 12.00 103

Образовање старих
27.09. у 9.00 607

Планирање образовања одраслих
25.09. у 12.00 267

Планирање кадрова и образовања
25.09. у 12.00 267

Социјална андрагогија
27.09. у 9.00 607

Андрагогија комуникација и медија
17.09. у 13.00 101

Андрагогија масовних комуникација
17.09. у 13.00 101

Породична андрагогија
27.09. у 9.00 607

Развој људских ресурса
25.09. у 12.00 267

Андрагогија слободног времена
17.09. у 13.00 101

Стручно образовање одраслих
19.09. у 12.00 101

Методика основног образовања одраслих
24.09. у 12.00 103Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
17.09. у 13.00 101

Он-лајн образовање одраслих
26.09. у 15.00 СО4

Online образовање
26.09. у 15.00 СО4

Вештине саветовања у образовању одраслих
17.09. у 13.00 101

Драмске технике у образовању одраслих
17.09. у 13.00 101

Образовање и рекреација одраслих
17.09. у 13.00 101

Анализа потреба за вештинама и обукама
19.09. у 12.00 101

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
24.09. у 12.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
23.09. у 11.00 103

Квалитет у образовању одраслих
17.09. у 11.00 104

Образовање лидера
23.09. у 11.00 103

Организација која учи
25.09. у 12.00 267

Пенолошка андрагогија
27.09. у 9.00 607

Регрутовање и селекција људских ресурса
25.09. у 12.00 267
↑↑↑