Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
17.07. у 9.30 105

Општа психологија
08.07. у 13.00 103

Основи педагогије
10.07. у 11.30 амф.

Статистика у истраживању образовања
13.07. у 15.00 амф.

Историја образовања одраслих
16.07. у 15.00 101

Основи психологије личности
08.07. у 9.00 103

Андрагошка дидактика
17.07. у 9.30 105

Компаративна андрагогија
16.07. у 17.30 101

Образовање одраслих и економски развој
10.07. у 13.30 амф.

Основе психологије учења
08.07. у 13.00 103

Основи социјалне психологије
16.07. у 8.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
15.07. у 19.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
14.07. у 11.00 101

Филозофија образовања одраслих
13.07. у 12.00 213

Андрагогија рада
13.07. у 10.30 103

Политика и системи образовања одраслих
15.07. у 11.00 101

Систем и организација образовања одраслих
15.07. у 11.00 101

Организацијa образовања одраслих
15.07. у 11.00 101

Теорија организације образовања
15.07. у 11.00 101

Учење одраслих
14.07. у 10.30 213

Методологија андрагошких истраживања
15.07. у 13.00 211

Увод у андрагошка истраживања
15.07. у 13.00 211

Истраживачке оријентације у андрагогији
15.07. у 13.00 211

Методе и технике истраживања у образовању
15.07. у 13.00 211

Методе и технике истраживања у андрагогији
15.07. у 13.00 211

Менаџмент у образовању одраслих
17.07. у 11.30 104

Менаџмент и маркетинг у образовању
17.07. у 11.30 104

Образовање старих
14.07. у 15.30 103

Планирање образовања одраслих
16.07. у 10.00 213

Планирање кадрова и образовања
16.07. у 10.00 213

Социјална андрагогија
15.07. у 15.30 103

Андрагогија комуникација и медија
17.07. у 10.30 101

Породична андрагогија
14.07. у 15.30 103

Развој људских ресурса
16.07. у 10.00 213

Андрагогија слободног времена
17.07. у 10.30 101

Стручно образовање одраслих
13.07. у 10.30 103

Функционална писменост и кључне компетенције
15.07. у 11.00 101Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
13.07. у 10.30 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
13.07. у 10.30 103

Социјализација одраслих
14.07. у 15.30 103

Маркетинг у образовању одраслих
17.07. у 11.30 104

Образовање и комуникационе вештине одраслих
17.07. у 15.00 105

Квалитет у образовању одраслих
13.07. у 10.30 103

Организација која учи
16.07. у 10.00 213

Пенолошка андрагогија
15.07. у 15.30 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
16.07. у 10.00 213
↑↑↑