Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
05.06. у 10.00 268

Општа психологија
04.06. у 12.00 105

Основи педагогије
06.06. у 16.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
08.06. у 14.00 амф.

Статистика у андрагогији
08.06. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
11.06. у 15.00 103

Основи психологије личности
04.06. у 10.00 амф.

Андрагошка дидактика
12.06. у 12.00 104

Компаративна андрагогија
11.06. у 15.00 103

Образовање одраслих и економски развој
13.06. у 10.00 амф.

Основе психологије учења
04.06. у 12.00 105

Основи социјалне психологије
08.06. у 9.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
07.06. у 12.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
07.06. у 12.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
05.06. у 12.00 211

Филозофија образовања одраслих
06.06. у 11.00 105

Андрагогија рада
04.06. у 11.00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
04.06. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
09.06. у 11.00 103

Систем и организација образовања одраслих
09.06. у 11.00 103

Теорија организације образовања
09.06. у 11.00 103

Организација образовања одраслих
09.06. у 11.00 103

Учење одраслих
05.06. у 12.00 101

Методологија андрагошких истраживања
06.06. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
06.06. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
06.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
06.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
06.06. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
10.06. у 11.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
10.06. у 11.00 103

Менаџмент у образовању
10.06. у 11.00 103

Образовање старих
07.06. у 18.00  07.06. у 16.00, 103 103

Планирање образовања одраслих
12.06. у 12.00 105

Планирање кадрова и образовања
12.06. у 12.00 105

Социјална андрагогија
07.06. у 18.00  07.06. у 16.00, 103 103

Андрагогија комуникација и медија
08.06. у 13.00 105

Андрагогија масовних комуникација
08.06. у 13.00 105

Породична андрагогија
07.06. у 18.00  07.06. у 16.00, 103 103

Развој људских ресурса
12.06. у 14.00 267

Андрагогија слободног времена
08.06. у 13.00 105

Стручно образовање одраслих
05.06. у 12.00 101

Методика основног образов. одраслих
10.06. у 11.00 103

Основно образовање одраслих
10.06. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
13.06. у 13.00 607

Он-лајн образовање одраслих
13.06. у 15.00 СО4

Online образовање
13.06. у 15.00 СО4

Вештине саветовања у образовању одраслих
13.06. у 13.00 607

Драмске технике у образовању одраслих
13.06. у 13.00 607

Каријерно вођење и развој
Договор са професором

Образовање и рекреација одраслих
13.06. у 13.00 607

Анализа потреба за вештинама и обукама
05.06. у 12.00 101

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
10.06. у 11.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
09.06. у 11.00 103

Квалитет у образовању одраслих (за студенте педагогије и андрагогије)
04.06. у 11.00 101

Образовање лидера
09.06. у 11.00 103

Организација која учи
12.06. у 14.00 267

Пенолошка андрагогија
06.06. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
12.06. у 14.00 267Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑