Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
01.02. у 18.00 амф.

Општа психологија
10.02. у 16.00 амф.

Основи педагогије
13.02. у 16.00 101

Статистика у истраживању образовања
04.02. у 15.00 амф.

Историја образовања одраслих
05.02. у 12.00 101

Основи психологије личности
10.02. у 16.00 103

Андрагошка дидактика
06.02. у 17.00 амф.

Компаративна андрагогија
05.02. у 12.00 101

Образовање одраслих и економски развој
01.02. у 9.00 101

Основе психологије учења
10.02. у 16.00 103

Основи социјалне психологије
03.02. у 9.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
12.02. у 15.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
04.02. у 10.00 211

Филозофија образовања одраслих
04.02. у 12.00 211

Андрагогија рада
06.02. у 11.00 103

Политика и системи образовања одраслих
01.02. у 15.00 103

Систем и организација образовања одраслих
01.02. у 15.00 103

Теорија организације образовања
01.02. у 15.00 103

Учење одраслих
03.02. у 11.00 103

Методологија андрагошких истраживања
11.02. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
11.02. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
11.02. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
11.02. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
06.02. у 16.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
06.02. у 16.00 103

Планирање образовања одраслих
02.02. у 11.00 213

Образовање старих
04.02. у 16.00 104, 105

Планирање кадрова и образовања
02.02. у 11.00 213

Социјална андрагогија
05.02. у 16.00 103

Андрагогија комуникација и медија
03.02. у 14.00 101

Породична андрагогија
04.02. 16.00 104, 105

Развој људских ресурса
02.02. у 11.00 213

Андрагогија слободног времена
03.02. у 14.00 101

Стручно образовање одраслих
06.02. у 11.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
01.02. у 15.00 103Изборни предмети са Одељења
Образовање одраслих, грађански активизам и људска права
05.02. у 12.00 101

Методика грађанског и интеркултурног образовања
05.02. у 12.00 101

Вештине саветовања у образовању одраслих
05.02. у 12.00 101

Социјализација одраслих
04.02. у 16.00 104, 105

Маркетинг у образовању одраслих
06.02. у 16.00 103

Образовање и комуникационе вештине одраслих
05.02. у 12.00 607

Квалитет у образовању одраслих:стандарди, акредитација,сертификација
06.02. у 11.00 103

Организација која учи
02.02. у 11.00 213

Пенолошка андрагогија
05.02. у 16.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
02.02. у 11.00 213
↑↑↑