Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
13.02. у 13.00 268

Општа психологија
05.02. у 10.00 амф.

Основи педагогије
07.02. у 10.15 амф.

Статистика у истраживању образовања
08.02. у 14.00 амф.

Увод у филозофију
05.02. у 12.00 104

Историја образовања одраслих
06.02. у 14.00 101

Логика са општом методологијом
12.02. у 11.00 309

Основи психологије личности
05.02. у 10.00 амф.

Андрагошка дидактика
13.02. у 16.00 101

Компаративна андрагогија
06.02. у 14.00 101

Образовање одраслих и економски развој
12.02. у 12.00 101

Основе психологије учења
05.02. у 10.00 амф.

Основи социјалне психологије
09.02. у 12.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
08.02. у 10.00 103

Психологија зрелог доба и старења
08.02. у 10.00 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
06.02. у 13.00 272

Филозофија образовања одраслих
07.02. у 11.00 105

Андрагогија рада
13.02. у 13.00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
12.02. у 15.00 272

Политика и систем образовања одраслих
05.02. у 14.00 103

Систем и организација образовања одраслих
05.02. у 14.00 103

Теорија организације образовања
05.02. у 14.00 103

Учење одраслих
07.02. у 14.00 103

Методологија андрагошких истраживања
08.02. у 10.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
08.02. у 10.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
08.02. у 10.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
08.02. у 10.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
08.02. у 10.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
05.02. у 14.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
05.02. у 14.00 103

Планирање образовања одраслих
06.02. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
06.02. у 13.00 267

Социјална андрагогија
12.02. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
09.02. у 14.00 101

Андрагогија масовних комуникација
09.02. у 14.00 101

Породична андрагогија
12.02. у 14.30 103

Развој људских ресурса
06.02. у 13.00 267

Андрагогија слободног времена
09.02. у 14.00 101

Стручно образовање одраслих
07.02. у 13.00 104

Методика основног образов. одраслих
05.02. у 14.00 103

Социологија образовања
05.02. у 10.00 312Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
09.02. у 14.00 101

Образовање одраслих за животну средину
06.02. у 12.00 272

Анализа потреба за вештинама и обукама
07.02. у 13.00 104

Андрагошке улоге и функција наставника
06.02. у 14.00 272

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
05.02. у 14.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
05.02. у 14.00 103

Online образовање
09.02. у 14.00 101

Он-лајн образовање одраслих
09.02. у 14.00 101

Вештине саветовања у образовању
09.02. у 14.00 101

Квалитет у образовању одраслих
13.02. у 12.00 101

Образовање и рекреација одраслих
09.02. у 14.00 101

Образовање лидера
05.02. у 14.00 103

Организација која учи
06.02. у 13.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
06.02. у 13.00 267Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑